Ninth blog post

Waar begin je? Maar nee echt, waar te beginnen? Als je je als onderwijsprofessional vrijwel dagelijks bezig mag houden met scholen, schoolsystemen, innovatieve onderwijs start-ups en initiatieven, onderwijsorganisaties, -beleid en kwaliteit van onderwijs en leren. Waar begin je dan als je voor je kinderen een school moet gaan zoeken in Amerika? Vanuit mijn werkende bestaan... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑